среда, 6. јануар 2010.

Šeškovac – jedan od prioriteta

Osim regulisanja problema gradskog smetlišta, najvažniji posao smederevskog Komunalca u ovoj godini biće  početak realizacije projekta Novog centralnog groblja na lokaciji Šeškovac. Pre toga, završiće se proširenje sadašnjeg Novog groblja, prema naselju Kovačićevo. Već se radi na izgradnji zaštitnog zelenog pojasa, izjavila je gostujući u progamu Radio Smedereva, Julija Stojadinović, direktor Komunalca.

U toku 2010. godine, najpre će početi otkup parcela, a onda i izgradnja infrastrukture  na lokaciji Šeškovac, Novo groblje, na ovoj lokaciji, zauzimaće 10 i po hektara, kaže direktor Direkcije za izgradnju, urbanizam i gradjevinsko zemljište, Nenad Krčum.

RSS Kanal