петак, 15. јануар 2010.

Nivo Dunava u blagom porastu

Nivo Dunava je u blagom porastu i danas iznosi 625 centimetara, što je za sedam centimetara više u odnosu na prethodni dan, saopštio je Gradski Štab za odbranu od poplava i leda. Zbog unutrašnjih voda, Godominsko polje je u stanju vanredne odbrane od poplava. Obe pumpe su u stalnom režimu rada zbog povišenog nivoa vode u Dunavu. Stanje nivoa voda reke Konjske, Ralje i Golobačkog potoka je u daljem opadanju, a na području Badrike je na snazi redovna odbrana od poplava. Gradski Štab za odbranu od poplava i leda i dalje prati stanje voda na području Grada Smedereva i u skladu sa stanjem na terenu, preduzimaće odgovarajuće mere, navodi se u današnjem saopštenju.

RSS Kanal