понедељак, 25. јануар 2010.

Jedini ponuđač - “Komiko oil”d.o.o. Beograd

U Gradskoj upravi Smederevo danas je obavljeno javno otvaranje ponuda na oglas o davanju u zakup građevinskog zemljišta za izgradnju rafinerije u Smederevu. Jedinu prispelu ponudu, u iznosu od 285 miliona 990 hiljada 575 dinara, na tri rate, koju je podnela Kompanija “Komiko oil”, obrazložila je predsednik Konkursne komisije, Milijana Novaković. Ova kompanija je ponudila i dodatne pogodnosti lokalnoj samoupravi, koja uključuje izgradnju objekta za decu ometenu u razvoju, konverziju gradskih kotlarnica sa mazuta na gas, kao i vozila smederevske “Laste” i javnih preduzeća u Smederevu. Kako je ranije najavljeno, na predlog konkursne komisije, najboljeg ponudjača izabraće gradonačelnik Smedereva, dok o zaključivanju Ugovora o zakupu treba da odluče odbornici Skupštine grada. Podsetimo, Smederevo je u zakup na 99 godina, ponudilo 113 hektara, po početnoj ceni od 100 miliona dinara.

RSS Kanal