среда, 6. јануар 2010.

Gradski Štab za odbranu od poplava i leda

Gradski Štab za odbranu od poplava i leda saopštio je da je u poslednjih desetak dana, od kada je počelo naglo otapanje snega, došlo do izlivanja Golobačkog potoka u  Saraorcima, reke Konjske na području Mihajlovca i Dobrog Dola, reke Ralje na području MZ Kolari i MZ Ralja i stvaranje velikih površinskih voda u naselju Mali Krivak. Zbog takvog stanja odmah su aktivirane ekipe javnih preduzeća „Komunalac“ i „Vodovod“ i njihova mehanizacija, DVP „Smederevo“, Vatrogasna spasilačka jedinica, a članovi Štaba, koji su bili svakodnevno mobilni, obilazili su ugrožena područja u mesnim zajednicama. Kako je saopšteno, Gradski Štab i dalje prati stanje voda na terenu i u skladu s tim preduzimaće odgovarajuće mere.

RSS Kanal