петак, 30. април 2010.

Prijavljivanje kvarova do 5-og maja

Javno preduzeće za stambene usluge i toplifikaciju obaveštava korisnike centralnog grejanja da kvarove  na instalacijama mogu da prijave do 5-og maja. Za sve prijave koje pristignu posle tog datuma preduzeće će naplaćivati troškove pražnjenja instalacije i za izvršenu intervenciju. Kvarovi mogu da se reklamiraju svakog dana od 9 do 15 sati lično ili na telefon Javnog stambenog preduzeća.

RSS Kanal