понедељак, 26. април 2010.

„Podrška izbeglim i interno raseljenim licima u Srbiji“

Udruženje samarićanskih radnika, grad Smederevo i Komesarijat za izbeglice realizuju projekat „Podrška izbeglim i interno raseljenim licima u Srbiji“, koji finansira Evropska unija preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Cilj projekta je da se, u skladu sa Nacionalnom strategijom za rešavanje pitanja izbeglih i interno raseljenih lica, unaprede životni uslovi i reši stambeno pitanje ovih kategorija stanovništva. Pripremne akcije kojima započinje realizacija ovog projekta - potpisivanje Memoranduma o razumevanju sa Gradom, prezentacija Projekta i podela formulara za prijavljivanje, tema su današnjeg sastanka u Smederevu.

RSS Kanal