четвртак, 22. април 2010.

Isključenja korisnika sa više od 100 hiljada duga

Reprogram dugova za grejanje u Javnom stambenom preduzeću, prihvatila su 192 korisnika, a ukupan obuhvat ovog projekta je oko 17 miliona dinara. U toku je akcija odobravanja značajnih popusta za korisnike , koji uplate 1, 3 ili  6 računa unapred. Istovremeno, počelo je isključenje neodgovornih dužnika, koji duguju više od 100 hiljada dinara. Do sada je isključeno 6-oro takvih korisnika.

RSS Kanal