уторак, 23. фебруар 2010.

Poplavljena domaćinstva u Saraorcima

Tri porodična domaćinstva u Saraorcima poplavljena su, pa je angažovana Vatrogasna spasilačka jedinica iz Smedereva na prepumpavanju akumulirane vode iz poplavljenih gazdinstava, kao i na crpljenju poplavne vode u Radincu, saopštio je Gradski Štab za odbranu od poplava i leda. U poslednjih nedelju dana, od kako je počelo naglo otapanje snega, praćeno kišom, došlo je do izlivanja Golobačkog potoka u  Saraorcima, reke Konjske na području Mihajlovca i Dobrog Dola i reke Ralje. Javno vodoprivredno preduzeće „Srbija vode, uvelo je redovnu odbranu od poplava na novom koritu Jezave - Crveni kanal, na reci Ralji, na kanalskoj mreži u Godominskom polju i u Kolarima, dok je nivo akumulirane vode u naseljima Saraorci, Kolari, Ralja i Radinac u opadanju. Nivo Dunava u Smederevu juče je iznosio 560 centimetara. Gradski Štab za odbranu od poplava i leda, u skladu sa stanjem voda na području Smedereva, preduzimaće odgovarajuće mere.

RSS Kanal