петак, 19. фебруар 2010.

Planovi Fonda za razvoj poljoprivrede

Fond za razvoj poljoprivrede, prema usvojenom planu i programu, ove godine raspologaće sa blizu 98 miliona dinara. Za kreditiranje ili subvencionisanje kamata kredita poljoprivrednih gazdinstava obezbeđeno je skoro 69 miliona dinara ili  70 posto sredstava, na subvencije će biti potrošena četvrtina novca, odnosno 25 miliona, dok je obavezna rezerva 1 posto i iznosi 977 hiljada i 500 dinara. Obaveza potencijalnih korisnika je da  budu upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava.

RSS Kanal