четвртак, 25. фебруар 2010.

Akcija otpisivanja kamate

Javno preduzece za stambene usluge i toplifikaciju sprovodi akciju otpisivanja kamate. Korisnicima usluga, koji do kraja februara izmire dugovanja za grejanje i odrzavanje zgrada, bice otpisana kamata. Ukoliko korisnici sklope sporazum o reprogramu duga, biće otpisana polovina duga na ime kamate.

RSS Kanal