четвртак, 11. фебруар 2010.

Izrada plana u nadležnosti Vlade Srbije

Juče je u gradskoj upravi održana konferencija za novinare, na kojoj je javnosti saopštena informacija da se Odluka o izradi plana deteljne regulacije sektor severo – istok za izgradnju rafinerije, stavlja van snage. Naime, gradonačelnik Smedereva, Predrag Umičević je ovu odluku doneo u skladu sa tadašnjim Zakonom o planiranji i izgradnji. Resorno Ministarstvo za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine dostavilo je gradskoj upravi tumačenje, u kome se navodi da mora da se postupi po novom zakonu, koji je stupio na snagu 11- og septembra 2009-te godine.On predviđa izradu prostornog plana posebne namene, a njegova izrada i donošenje biće u nadležnosti Vlade Republike Srbije. Ovakav korak resornog Ministarstva za prostorno planiranje će usporiti investitora, rekao je juče gradonačelnik, Predrag Umičević, i dodao da je sada sve u nadležnosti Vlade Republike Srbije i ministarstva, osim izdavanja zemlje u zakup, o čemu odlučuje Skupština grada Smedereva. 

RSS Kanal