четвртак, 9. септембар 2010.

Obaveštenje za korisnike dečjeg dodatka

Odsek za društvenu brigu o deci u Smederevu obaveštava korisnike dečjeg dodatka da su u obavezi da dostave potvrde o redovnom i vanrednom školovanju za decu školskog uzrasta za školsku 2010/2011. godinu (osnovna i srednja škola). Za decu koja pohađaju kurseve ne ostvaruje se pravo na dečji dodatak. Potvrde se predaju na šalteru Odseka za društvenu brigu o deci Gradske uprave Smederevo, Trg Republike br. 12 (Dečija zaštita),  svakog radnog dana od 7 i 30  do 15 časova i 30 minuta. Obavezno je da prilikom predaje školskih potvrda korisnici sa sobom ponesu prethodno rešenje o pravu na dečji dodatak radi upisa odgovarajućeg broja na školske potvrde.

RSS Kanal