четвртак, 16. септембар 2010.

Sednica Skupštine grada Smedereva na talasima Radio Smedereva

Za 10 časova zakazana je sednica Skupštine grada Smedereva. Na dnevnom redu, pored ostalog, naći će se predlog odluke o pravima i oblicima socijalne zaštite, predlog akata u vezi sa upravljanjem otpadom, kao i predlog odluke o donošenju akcionog plana za mlade do 2014-te godine. Pred odbornicima će se naći i informacija o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima budžeta grada za period januar-jun 2010-te godine, kao i predlozi rešenja iz oblasti imenovanja upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća, ustanova, organizacija i fondova čiji je osnivač grad Smederevo. Direktan prenos sednice možete pratiti samo na talasima Radio Smedereva.

RSS Kanal