уторак, 28. септембар 2010.

Ugovor o donaciji

Za danas u podne predviđeno je potpisivanje Ugovora o donaciji između nemačke nevladine organizacije HELP i korisnika na teritoriji grada Smedereva, u okviru realizacije projekta "Podrška izbeglim i interno raseljenim licima u Srbiji". Ugovor se zaključuje između HELP-a i 29 korisnika donacije dohodovne komponente u vidu opreme za rad. Projekat finansira Evropska unija, preko Delegacije Evropske komisije u Republici Srbiji, a realizuje organizacija HELP.

RSS Kanal