уторак, 8. јун 2010.

Simulacija požara u Vranovu

Projekat priprema za delovanje u nesrećama, kojim je predviđeno organizovanje simulacija određenih nesreća na lokalnom nivou, nastavlja se danas. Za drugi dan je predviđena praktična vežba u Klubu Crvenog krsta u Gundulićevoj ulici, a kasnije i simulacija požara u Vranovu. Analiza vežbe biće održana u Domu Crvenog krsta u Maloj Krsni. 

RSS Kanal