понедељак, 28. јун 2010.

Vanredna odbrana od poplava na Dunavu kod Smedereva

Jučerašnji nivo Dunava kod Smedereva iznosio je 714 centimetara, što je 7 više u odnosu na subotu.  Na snazi je vanredna odbrana od poplava na ovoj međunarodnoj reci kod našeg grada, kao i vanredna odbrana od unutrašnjih voda na kanalskoj mreži Godominsko polje. Pumpe koje rade na prepumpavanju vode iz kanalske mreže u reku Dunav rade povećanim kapacitetom, danonoćno. Kako je juče saopštio Štab za odbranu od poplava i leda, prati se stanje na terenu i preduzimaće se neophodne mere u saradnji sa nadležnim službama.

RSS Kanal