уторак, 22. јун 2010.

Saopštenje Štaba za odbranu od poplava i leda

Nivo vode na Dunavu je u opadanju i  juče je iznosio 658 centimetara, saopštio je Štab za odbranu od poplava  i leda. Narednih dana očekuje se opadanje nivoa vode na ovoj reci. Još uvek  su na snazi redovna odbrana od poplava, kao i  vanredna odbrana od unutrašnjih voda na kanalskoj mreži Godominsko polje, tako da su tri pumpe za prepumpavanje voda iz  kanalske mreže Godomonsko polje u reku Dunav uključene danonoćno. Narednih dana očekuje se ukidanje vanredne odbrane na kanalskoj mreži, pa će pumpe nastaviti sa redovnim režimom rada. Štab za odbranu od poplava  i leda, redovno prati stanje na vodotoku Dunava i Morave u saradnji sa nadležnim službama, navodi se u jučerašnjem saopštenju. 

RSS Kanal