понедељак, 31. мај 2010.

„Veliko spremanje Srbije“

Gradski štab akcije „Očistimo Srbiju“ pozvao je državne organe, javna preduzeća, ustanove, institucije, udruženja i građane da se uključe u akciju „Veliko spremanje Srbije“, koja će se održati 5-og juna, sa ciljem prikupljanja i sanacije otpada. Zainteresovani bi trebalo do sutra u 13 časova da prijave spisak učesnika iz svoje sredine i odrede odgovorno lice – grupovođu, koji će u zgradi Gradske uprave preuzeti materijal za aktiviste, kao i plan sa podacima o lokaciji gde će biti raspoređeni. Takođe, potrebno je navesti i mehanizaciju, koja će 5-og juna, na Dan zaštite životne sredine, biti na raspolaganju za košenje zelenih površina i putnih pojaseva, kao i neophodnu količinu goriva.

RSS Kanal