четвртак, 04. март 2010.

Zagađen vazduh u Smederevu

Vazduh u Smederevu je tokom čitave prošle godine, bio znatno zagadjen, izjavila je za Radio Smederevo, Dragica Stevanović, šef Odseka za ekološku inspekciju u lokalnoj samoupravi. O tome svedoči godišnji izveštaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji grada, kaže Dragica Stevanović. Poseban problem predstavlja struktura zagađujućih materija u vazduhu koji udišemo. Najbrojnije  je, i najviše zabrinjava, prisustvo teških metala poput arsena, nikla, hroma i olova.

RSS Kanal