четвртак, 18. март 2010.

Neuspele privatizacije

Agencija za privatizaciju, od 2000-te do kraja prošle godine, u Srbiji je raskinula 446 kupoprodajnih ugovora o privatizaciji, zato što novi vlasnici nisu poštovali obaveze. U Smederevu su raskinuta tri takva ugovora. To se odnosi na Ciglanu Nikola Krga, Štampariju Dimitrije Davidović i preduzeće Bora Kečić.

RSS Kanal