уторак, 09. март 2010.

Štab za odbranu od poplava dežura 24 sata

Gradski štab za odbranu od poplave i leda uveo je obavezu dežurstva u Štabu 24 sata i za nadležne članove odredio: Snežanu Savić Stojiljković,  Gagarina Maričića i Dušana Mihajlovića. Istovremeno, iz Štaba obaveštavaju građane sa područja  ugroženog poplavama, da se jave poverenicima  teritorijalno organizovanim po mesnim zajednicama, koji su u obavezi da  svakodnevno izveštavaju štab o stanju na terenu. Nivo Dunava juče je iznosio 630 centimetara, pa je i dalje na snazi redovna odbrana od poplava.

RSS Kanal