среда, 10. март 2010.

Kampanja naplate poreza

Odeljenje Lokalne poreske administracije, u cilju što bolje naplate,  započelo je kampanju štampanjem takozvanog  „Vodiča kroz porez na imovinu“, koji sadrži sve potrebne informacije u vezi sa plaćanjem poreza na imovinu fizičkih lica.  Rok za podnošenje poreske prijave je 31-vi mart. Besplatni obrasci mogu da se preuzmu u Odeljenju lokalne poreske administracije, mesnim kancelarijama ili preko sajta grada Smedereva.

RSS Kanal