среда, 23. децембар 2009.

Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Na veb sajtu Gradske uprave objavljen je Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama, koji bi trebalo da se nađe na dnevnim redu sledeće sednice gradskog parlamenta. Jedna od novina je da će javne manifestacije na otvorenom prostoru moći da se održavaju po skraćenom postupku, na osnovu odobrenja Komunalne inspekcije i bez urbanističkih uslova Direkcije za izgradnju, kao što je to bio slučaj do sada.

RSS Kanal