среда, 7. јул 2010.

Vodostaj Dunava 630 cm

Nivo Dunava danas iznosi 630 centimetara, što znači da je za poslednjih pet dana nivo reke opao za 106 santimetara. I dalje je na snazi redovna odbrana od poplava, sve dok je kota iznad 600 centrimetara.
Iako je nivo Dunava u opadanju i dalje je na snazi vanredna odbrana od unutrašnjih voda na kanalskoj mreži Godominsko polje. Pumpe koje rade na prepumpavanju vode iz kanalske mreže u reku Dunav rade neprekidno.
Iz gradskog štaba za odbranu od poplava i leda saopštavaju da je došlo do povlačenja podzemnih voda iz Malog grada smederevske Tvrđave.

RSS Kanal