четвртак, 3. јун 2010.

“Podrška izbeglim i interno raseljenim licima u Srbiji”

Treća komponenta projekta, “Podrška izbeglim i interno raseljenim licima u Srbiji”, čija realizacija počinje u junu, odnosi se na distribuciju četiri montažne kuće. Korisnici ove komponente mogu biti socijalno ugrožena izbegla i interno raseljena lica iz kolektivnih centara i privatnog smeštaja, koja nemaju rešeno stambeno pitanje, u vlasništvu imaju plac na kome je dozvoljena stambena gradnja, a na njemu nisu započeli gradnju. Svi zainteresovani sa teritorije grada Smedereva, mogu dobiti detaljne informacije i formulare za prijavu, na prezentaciji koja će biti biti održana danas u 10 časova u zgradi Podunavskog okruga. Projekat finansiraju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i grad Smederevo, a njegovu realizaciju je u februaru započela nemačka nevladina organizacija HELP.

RSS Kanal