понедељак, 12. април 2010.

Optimalni uslovi za početak setve

Vremenske prilike išle su na ruku poljoprivrednicima u otpočinjanju setvenih radova. Prema rečima Gorana Pavlovića, koji je u Poljoprivrednoj stručnoj službi zadužen za oblast ratarstva, temperatura u setvenom sloju, izmerena u petak, iznosila je 10 stepeni, što odgovara optimalnim uslovima za početak setve, naročito kukuruza.

RSS Kanal