четвртак, 08. април 2010.

Dozvola za celu Srbiju

Dozvola za rekreativni ribolov ove godine košta 5 hiljada dinara. Od tog iznosa, 400 dinara se plaća na ime članarine u jednom od dva gradska, ili klubovima u Radincu i Lugavčini. Deca do 14 godina starosti nisu u obavezi da imaju dozvolu, ali mogu da pecaju samo uz prisustvo seniora sa važećom dozvolom.  Stupanjem na snagu odredaba Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, dozvole za rekreativni ribolov važe na celoj teritoriji Republike Srbije. 

RSS Kanal